1E GESLOTEN DOL TOERNOOI KEGELHOME GEUSSELT 02-11-2013  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENKELS 56
 
KOPPELS 25
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1e Peter Viguurs
 

 
1e C.Schriek - M.Jurien
 

 

 
2e Irina Armstrong
 

 
2e D.Derwall - N.Adriolo
 

 

 
3e Zoran Safradin
 

 
3e R van de Laarschot - E van Proemeren
 
4e Erwin van Proemeren
 
3e M.Thole - I.Armstrong
 

 

 
5e Chris Schriek
 

 
5e R.Horsmans - R.Wijnans
 

 

 
5e Ruud Janssen
 

 
5e M van de Ende - R.Schoufs
 

 
7e Michel Thole
 

 
5e L.Ries - R.Palmen
 

 

 
7e Roger Palmen
 

 
5e R.Pachen - M.Valqs
 

 

 
9e Ben Muylkens
 

 

 

 

 

 

 

 
9e Ralf Colier
 

 
HOOGSTE FINISH:    150 Zoran Safradin
 
9e Victor Dassen
 

 

 

 

 

 

 

 
9e Marco van Soest
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2E GESLOTEN DOL TOERNOOI HET VOLKSHOES 07-12-2013  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENKELS 33
 
KOPPELS 14
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1e Peter Viguurs
 

 
1e D.Derwall - J van de Ven
 

 

 
2e Lars Ries
 

 
2e C.Schriek - M.Jurien
 

 

 
3e Diego Bertholet
 

 
3e L.Ries - R.Palmen
 

 

 
4e Jeffrey van de Ven
 
3e D.Ras - B.Sour
 

 

 

 
5e Dennis Derwall
 

 
5e M van Soest - M.Verstappen
 

 
5e Wesley Smit
 

 
5e D.Bertholet - Z.Safradin
 

 

 
7e Dennis Feitsma
 

 
5e J.Berghmans - Bob van de Stappen
 

 
7e Ricky Hazelhof
 

 
5e P.Viguurs - D van Bool
 

 

 
9e Michel Verstappen
 

 

 

 

 

 

 
9e Marco van Soest
 

 
HOOGSTE FINISH:    156 Dennis Derwall
 
9e Bob van der Stappen
 

 

 

 

 

 

 
9e Ludo Vrijens
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3E GESLOTEN DOL TOERNOOI KEGELHOME GEUSSELT 15-02-2014  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENKELS 34
 
KOPPELS 17
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1e Jeffrey van de Ven
 
1e L.Vrijens - M.Sweelssen
 

 

 
2e Kenneth Martens
 
2e M.Verstappen - D.Bertholet
 

 
3e Ricky Hazelhof
 

 
3e D.Derwall - N.Adriolo
 

 

 
4e Johan Lutgens
 

 
3e P.Smullenberghs - K.Martens
 

 
5e Diego Bertholet
 

 
5e K vd Bogaert - N.Verstappen
 

 
5e Dennis Derwall
 

 
5e P.Day - W.Smit
 

 

 

 
7e Erwin van Proemeren
 
5e M.Thole - J vd Ven
 

 

 
7e Martino Jurien
 

 
5e E v Proemeren - R vd Laarschot
 

 
9e Victor Dassen
 

 

 

 

 

 

 

 
9e Mark Gruisen
 

 
HOOGSTE FINISH:   154 Erwin v Proemeren
 
9e Ralf Colier
 

 

 

 

 

 

 

 
9e Peter Viguurs
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4E GESLOTEN TOERNOOI HET VOLKSHOES 19-04-2014  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENKELS 26
 
KOPPELS 13
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1e Erwin van Proemeren
 
1e L.Vrijens - W.Smit
 

 

 
2e Chris Schriek
 

 
2e C.Schriek - M.Jurien
 

 

 
3e Melvin Grünberg
 

 
3e M.Thole - A.De Haas
 

 

 
4e Victor Dassen
 

 
3e E v Proemeren - R vd Laarschot
 

 
5e Wesley Smit
 

 
5e P.Adriolo - N.Doveren
 

 

 
5e Martino Jurien
 

 
5e T.Scheffer - J.Verstappen
 

 

 
7e Servie Kromhof
 

 
5e N.Adriolo - D.Derwall
 

 

 
7e Jacob Verstappen
 
5e M.Verstappen - D.Feitsma
 

 

 
9e Dennis Feitsma
 

 

 

 

 

 

 

 
9e Rodney van de Laarschot
 
HOOGSTE FINISH:    164 Jacob Verstappen
 
9e Ludo Vrijens
 

 

 

 

 

 

 

 
9e JordyBerghmans